Tomato Smokey Tofu Soup - 22oz

Tomato Smokey Tofu Soup - 22oz

$ 8.50

Signature Ingredients:

Water, Tomato Puree, Heavy Cream, ORGANIC Tofu, Tomato Paste, Onions, Celery, Green Peas, Parmesan Cheese, Garlic, Olive Oil, Salt, Pepper,  Liquid Smoke, Spices.

GLUTEN FREE
VEGETARIAN
ALLERGENS: Milk, Soy